home
 

Opracowania i usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

  • Analizy i oceny dokumentacji projektowej w zakresie zgodności zaprojektowanych rozwiązań z przepisami przeciwpożarowymi
  • Analizy i oceny warunków ochrony przeciwpożarowej budynków
  • Ekspertyzy Techniczne w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej
  • Nadzory w zakresie wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych w zgodności z dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami
  • Projekty budowlane i wykonawcze systemów i instalacji przeciwpożarowych
  • Przeglądy, konserwacje i naprawy systemów i urządzeń przeciwpożarowych,
  • Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z Planem Ewakuacji
  • Sporządzanie Scenariuszy Pożarowych na wypadek powstania pożaru,
  • Przygotowywanie budynków do odbioru – wykonywanie prób instalacji przeciwpożarowych, pomoc w kompletacji dokumentów i uczestnictwo w odbiorach Państwowej Straży Pożarnej.

 

 
 
 
 

kontakt   |   mapka dojazdu

Copyright 2013