home
 

Wykonawstwo Systemów Przeciwpożarowych

 • Systemy Sygnalizacji Pożaru (SAP):
  • Systemy przewodowe, bezprzewodowe i hybrydowe
  • Liniowe czujki ciepła i dymu
  • Czujki płomienia oraz Systemy ATEX
  • Zasysające systemy detekcji dymu
 • Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO):
 • Systemy oddymiania:
  • Certyfikowane okna oddymiające
  • Grawitacyjne systemy oddymiania hal przemysłowych (magazynowych, produkcyjnych) oraz klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych
  • Mechaniczne systemy oddymiania
  • Systemy mieszane – wykonywane na podstawie symulacji komputerowych CFD
  • Systemy zabezpieczenia przed zadymieniem – nadciśnieniowe systemy różnicowania ciśnień
  • Systemy wentylacji pożarowej i bytowej garaży podziemnych
  • Automatyka do integracji systemów przeciwpożarowych i pozostałych systemów bezpieczeństwa
 • Klapy Dymowe i Świetliki:
  • Pasma świetlne trójkątne, łukowe wyposażone w klapy wentylacyjne, dymowe, dymowo-wentylacyjne
  • Świetliki kopułkowe wykonane z litego akrylu lub litego poliwęglanu o zróżnicowanym kształcie: okrągłym, sferycznym, piramidalnym, stałe lub z funkcją przewietrzania, sterowane elektrycznie lub pneumatycznie
  • Świetliki punktowe płaskie z wypełnieniem poliwęglanem komorowym
  • Wyłazy dachowe
  • Świetliki rewizyjne
  • Świetliki rurowe
  • Świetliki o odporności ogniowej
  • Układy automatyki pogodowej do świetlików i klap
  • Wypełnienia do świetlików w klasyfikacji Broof(t1)
 • Przegrody Przeciwpożarowe:
  • Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
  • Bramy przeciwpożarowe z różną możliwością otwierania
  • Przeszklenia przeciwpożarowe wewnętrzne i zewnętrzne
  • Kurtyny przeciwpożarowe
  • Kurtyny dymowe (stałe i ruchome)
  • Przeciwpożarowe klapy odcinające
  • Automatyka pożarowa
 • Zabezpieczenia Przeciwpożarowe:
  • Zabezpieczenia przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych
  • Zabezpieczenia przeciwpożarowe dylatacji
  • Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowych
  • Podnoszenie odporności ogniowej konstrukcji żelbetowych i betonowych
 • Zbiorniki przeciwpożarowe na wodę do celów gaśniczych
 • Pompownie przeciwpożarowe do instalacji tryskaczowych i hydrantowych
 • Systemy Gaszenia:
  • Stałe Urządzenia Gaśnicze (SUG)
  • Systemy mgły wodnej
  • Instalacje tryskaczowe i zraszaczowe
  • Instalacje hydrantowe wewnętrzne i zewnętrzne
 • Szkolenia z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej:
  • Szkolenia podstawowe dla pracowników
  • Szkolenia dla kadry kierowniczej
  • Przeprowadzanie ćwiczeń sprawdzających warunki ewakuacji budynków - próbne ewakuacje
  • Praktyczne sprawdzanie umiejętności obsługi gaśnic i hydrantów

 

 
 
 
 

kontakt   |   mapka dojazdu

Copyright 2013